TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE EĞİTİMİ

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 30/10/2021 - 31/10/2021
10:00 - 17:00

Kategori


Eğitimin Amacı

Bilişsel Davranışçı Terapi Çerçevesinde öğrencilere, TSSB vakası geldiğinde bu vaka ile nasıl çalışılması gerektiğini anlatmak ve vaka ile ilgili süreci her seans oturumunda yapılacak aşamalarla vakalar üzerinde deneyimleyip öğrenmesini sağlamak ve vaka geldiğinde uygulayabilir konumunda olabilmek.

Eğitimin İçeriği

1.gün

 • Travma ve kriz nedir?
 • Travma hangi durumlarda açığa çıkar?
 • Travmanın çeşitleri nelerdir?
 • Savaş ya da Kaç tepkisi
 • Travmatik Olay Epidemiyolojisi
 • Ruhsal Travma İle İlişkili Bozukluklar ve Riski Artıran Etkenler
 • Travma Sonrası Duygusal, Fizyolojik ve Bilişsel  Tepkiler
 • Bedende Duygularım Etkinliği
 • Süreklilikler – Sürekliliğin Kırılması ve Sürekliliğin Yeniden Sağlanması
 • Travma Sonrası İnanç Sistemindeki Değişiklikler
 • Akut Stres Bozukluğu Belirtileri
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri
 • TSSB’nun oluşumunda Belirtileri ve üç etkenin önemi
 • TSSB’nin Anamnez Alımı ve Klinik Seyri
 • Yaşa bağlı stres tepkileri
 • Travma’nın niteliği, şiddeti ve kişinin özellikleri
 • Travma da bireysel farklılıklar ve yaşanan ortamın özellikleri (Tetikleyiciler)
 • Travmanın Müdahale Aşamaları
 • Ruhsal Travmanın Değerlendirilme Kılavuzu
 • Tedavi Yolları
 • Müdahale Yöntemleri
 • Boş Sandalye Etkinliği
 • Vaka Örnekleri
 • Olay Etkisi Ölçeği
 • Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği
 • Travma Sonrası Gelişim Ölçeği

2.gün

 • Yas süreci ve Tepkileri
 • Gecikmiş Yas, Normal Yas ve Uzamış Yas Tepkileri
 • Yas Sürecinde Anamnez Alımı
 • Travmatik Yas Vaka Formülasyonu
 • Bilişsel Davranışçı Terapi de Yas Müdahale Teknikleri
 • ABCDEF Modeli
 • Bilişsel Prova
 • Bilişsel Açıdan Yeniden Çerçeveleme
 • Gevşeme Egzersizi
 • Sözel Olmayan Yas Müdahale Teknikleri
 • Bağlanma ve kayıpta yas süreçleri
 • Travma Aile Üzerinde Hangi Yollarla Etki Gösterir?
 • Hayat ağacımda kaybettiklerim ve taşıdıklarım etkinliği
 • Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Kürtaj vb)
 • İntihar Davranışını Sorgulama Yöntemi
 • Neden Tedavi İçin Başvurulmaz?
 • Yas müdahale teknikleri örnek vakalar üzerinden
 • Yas Ölçeği
 • Süpervizyon Desteği

Eğitim Programı

Eğitim bir hafta sonu olmak üzere, sabah 10.00 aksam 17.00 arasında gerçekleşecektir.

Eğitim Programının Kazanımları

Bu terapi eğitiminden sonra eğitime katılan kişi travma nedir travma yaşayan danışanın hayatında hangi alanlar da kırılmalar oldu? Bu travmatik vaka ile nasıl çalışılmalı? Kriz nedir? Psikiyatri de 6 tip krize müdahale nasıl gerçekleşmelidir? Her seans oturumunda adım adım ne yapılacakları örnek vakalar üzerinden aşamalı olarak anlatılıp, ölçeklerle desteklenecektir.

Eğitim Tarihi

30-31 Ekim 10.00-17.00

Eğitime Kimler Katılabilir?

Ruh sağlığı öğrencileri ve Aile Danışmanlığı eğitimi alanlar katılabilir.

Saime Serpil Özgül Kimdir?

Saime Serpil Özgül ortaöğretim ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamlamıştır. Ardından psikoloji lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2017 yılında Pedagojik formasyon eğitimini de tamamlayarak, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimiyle uzmanlaşmıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını “Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma Örüntülerinin Duygusal ve Bilişsel Şemalarla Olan İlişkisinin İncelenmesi” üzerinde tamamlamıştır. Türkiye Emdr derneği üyesidir.

2016-2018 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneğin’den Tevfika İkiz hocamızın verdiği Rorschach Kuramsal Teori eğitimi almıştır.

Şu anda, 2017 Aralık ayında başlamış olduğu İstinye Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimindeki kurum psikoloğu olarak görevine devam etmektedir.

Kurumda bireysel seanslar dışında ihtiyaç alanına göre öğrencilere seminer ve atölye çalışmaları yapmaktadır.

2018 Güz Yarıyıl Döneminde “Yaşam Boyu Psikoloji” dersini öğrencilerle buluşturmuştur.

Aynı zamanda PsikoTerap-İST Eğitim ve Danışmanlık Merkezin’de ergen ve yetişkinlere bireysel seanslar ve Travma ve Krize Müdahale Eğitimi, Seans Odasında Grup Terapisi Becerileri ve Uygulamaları ve Psikoterapide Mindfulness ve Özşefkat eğitimi vermiştir.

2021 Ağustos ayı itibariyle, Suadiyede ve Nişantaşında bireysel seanslarını almaya devam etmektedir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü bünyesinde EMDR I. Düzey (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eğitimini tamamlamıştır. Aktif olarak süpervizyon almaktadır. Korona virüsü sürecinde gönüllü online Emdr terapisti olmuştur.

2018 yılından itibaren Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu’ndan Bilişsel Davranışçı Terapi perspektifinden eğitim alarak çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Mindfulness Akademisinden Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitimini tamamlamıştır.

Mindfulness Academy Eğitmenlik Eğitimini tamamlayarak ”Eğitmen” ünvanını almıştır.

Prof. Dr. Medaim Yanık’ın Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

Doğan Şahin’den Psikanalitik Psikoterapi eğitimi almaya başlamıştır. (2021-…)

Gottman Çift Terapisi Eğitimini Psikoloji İstanbul’ dan almaktadır. (2021-…)

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi onaylı dijital uygulayıcı sertifikası

Eğitim Ücreti

400 TL

Eğitime Katılmak için Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

Paylaş

Cevap yazın