TRAGEDYA VE FELSEFE

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 08/12/2021 - 15/12/2021
20:00 - 22:00

Kategori


Eğitimin Adı

Tragedya ve Felsefe

Eğitimin Amacı

Batı düşüncesinin bilinçaltını oluşturan tragedyalar, insanın varoluşsal krizlerini yansıtan kök-metinlerdir. Bu metinlerde insan, her yönüyle ve her tür duygusal durumuyla tasvir edilmekte, böylece insanı bütünüyle kavrayabilmektedir. Yüzyıllar boyunca insanı anlamak için başvurulan tragedyalar, ele aldığı konular itibariyle insanın her çağda değişmeyen yazgısını, arzularını ve bu ikisi arasındaki serencamını doyurucu bir şekilde işlemesi nedeniyle her zaman temel referans olmuştur. Bu programın amacı, Oedipus üçlemesi aracılığı ile insanın varoluşsal gerilimlerini felsefi-politik-psikolojik düzeyde tartışmaya açmak ve tragedya düşüncesinin güncelliğini ortaya koymaktır.

Eğitimin İçeriği

– Tragedya Düşüncesinin Doğuşu

– Oedipus Üçlemesi: Kehanet, Karar, Kader

– Tragedyanın politik-felsefi düzeyde tartışılması

(Katılımcıların Oedipus üçlemesini [Kral Oedipus; Oedipus Kolonos’ta ve Antigone] isimli metinleri okuması gerekmektedir.

Eğitim Programı

Eğitimimiz 2 Oturumundan oluşmaktadır ve toplamda 4 saat sürecektir.

Eğitim Programının Kazanımları

İnsanın değişmeyen ve muhtemeldir ki değişmeyecek hikayesi ve belleğini sunan tragedyalar, kurgu itibariyle insanı kavramak için gerekli aktarım mekanizmalarını sunar. Bu yönüyle uzun zamandır psikolojinin, psiko-mitolojinin ve psikanalizin başvurduğu en temel anlatı biçimi olmuştur.

Eğitim Tarihi

8-15 Aralık 20:00 22:00

Eğitime Kimler Katılabilir

Eğitim herkesin katılımına açıktır.

Doç. Dr. Efe Baştürk Kimdir?

1983 Ankara doğumludur. Doktorasını Ankara Üniversitesi SBF Siyaset Teorisi alanında aldı. Araştırma Görevliliğine Niğde Üniversitesinde başlayan Baştürk halihazırda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyeliği yapmaktadır.

Panoptikon’dan Post-Panoptikon’a Gözetimin Soykütüğü: Foucault’dan Deleuze’e Postmodern Bir Arkeoloji (Kalkedon Yayınları) ve İçkinlik Demokrasisi: Deleuze ve Politik Felsefe (Norgunk Yayınları) adlı kitapları yayımlanmış olan Efe Baştürk, antik siyasal felsefe ve postyapısalcı siyaset felsefesi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi Onaylı Dijital Katılımcı Belgesi verileccektir.

Eğitim Ücreti

80 TL’dir.

Eğitime Katılmak için Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

Paylaş

Cevap yazın