SİGMUND FREUD VE PSİKANALİTİK KURAM

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 04/01/2022 - 25/01/2022
20:00 - 22:00

Kategori


Eğitimin Amacı

Sigmund Freud’un kuramının bütüncül olarak açıklanması, Felsefe ve Antropoloji alanlarına yönelik katkılarının değerlendirilmesi.

Eğitimin İçeriği

* Temel Kavramlar ve Teorik Öncüller: Arzu-Bilgi, Arzu-Kural ve Haz İlkesi-Gerçeklik İlkesi Karşıtlıkları

* Topografik Kuramın Temel Bileşenleri: Bilinçdışı, Bilinç-Öncesi, Bilinç, İd-Ego-Süper-Ego ve Libido

* Epistemoloji ve Dışsallık Sorunsalı: Savunma Mekanizmaları ve Psikopatoloji Gözlemleri

* Edilgenlik ve Yetiler Sorunsalı: Hipnoz, Serbest Çağrışım ve Psikanaliz

* Arzu ve Yükseltme Sorunsalı: İçgüdüler ve Kültür Dünyası

* Aktarım ve Kültürel Form Sorunsalı: Düşler ve Masallar

* Uygarlık Sorunsalı: Siyasal Arzu ve Sosyal Evrim

Eğitim Programı

Salı akşamları gerçekleşecek olan eğitim 4 oturumdan oluşmaktadır ve toplamda 8 saat sürecektir.

Eğitim Programının Kazanımları

Sigmund Freud’un psikanalitik kuramının temel bileşenlerini tanıyabilmek, bunlar arasındaki bağlantıları açık ve seçik olarak ifade edebilmek ve kuramın Felsefe ve Antropoloji alanlarına yönelik katkılarını değerlendirebilmek.

Eğitim Tarihi

4-11-18-25 Ocak 20:00 – 22:00

Eğitime Kimler Katılabilir

Eğitim herkesin katılımına açıktır.

Doktor Öğretim Üyesi ve Yazar Fırat İlim Kimdir?

Lisans yıllarında Bursa’da Felsefe ve Müzik öğrenimi gördü. 2012 yılında Berlin Freie Universitaet’te konuk araştırmacı olarak çalıştı ve Berlin’de halka açık atölyeler düzenledi. Karnaval konulu teziyle 2015 yılında Ege Üniversitesi’nden doktor unvanı aldı. 2019 yılında Venezuela ve Peru’da Siyasal Antropoloji alanında doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Mihail Bahtin ve Giordano Bruno üzerine kitapları mevcut. 2015 yılından bu yana Sigmund Freud üzerine çalışıyor.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi Onaylı Dijital Katılımcı Sertifikası verilecektir.

Eğitim Ücreti

200 TL’dir.

Eğitime Katılmak için Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

Paylaş

Cevap yazın