PLATON’UN POLİTİKA FELSEFESİ

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 03/09/2021 - 05/09/2021
21:00 - 23:00

Kategori


Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, Batı siyasal düşüncesinde Platon ile başlayan tarihsel ve teorik bağlamı katılımcılara aktarabilmek ve onlara bu alanda nitelikli bir temel katabilmektir.

Sokrates, Batı felsefe tarihinin kurucu ismidir. Bugün adına felsefe dediğimiz etkinlik, belki de hiç olmadığı kadar Sokrates ile başlamış, onunla mevcut halini almış, hatta bazı açılardan onunla özdeşleşmiştir. İşte bu dersler, felsefenin Sokrates ile özdeşleşen bir bağlamı olan politika felsefesini doğrudan Sokrates’in metinleri üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

Bu eğitim, Platon’un politika felsefesini doğrudan takip edebileceğimiz temel metinler olan Savunma; Kriton ve Devlet adlı eserlerin okunması ve tartışılması üzerine kuruludur.

Savunma ve Kriton, Sokrates’in idam edilmeden önceki son diyaloglarıdır ve Sokrates bu metinlerde hem kendi felsefesini bütün boyutlarıyla kavramamıza olanak sağlar hem de Atina sitesi ile neden mesafeli olduğunu, daha doğrusu Atina’nın neden kendisine cephe aldığını gösterir. Ancak bu metinler, sadece Sokrates ile Atina arasındaki ayrımı anlamamıza olanak sağlamasından dolayı önem taşımaz. Daha ziyade, Sokrates nezdinde görünür olan “filozof” figürünün neden bilindik anlamıyla “politika” ile kavgalı olduğunu ve niçin ideal bir politik felsefenin bir filozofun bakış açısı merkezinde tasarlanması gerektiğine dair bir içgörüye bu metinlerdeki argümanlar eşliğinde ulaşırız. Bu metinler, bir yanıyla da, politika felsefesinin kurucu metni olan Platon’un Devlet adlı eserinin köşe taşlarını oluşturur. Dolayısıyla Sokrates’i okumak ve anlamak, bütün bir Batı politik felsefesini kuran tartışmaları çözümlemek için bir başlangıç noktasıdır.

Toplam üç dersten oluşacak olan programda, Sokrates’in Savunması, Kriton ve Devlet adlı metinlerin okumaları ve tartışmaları yapılacaktır. Katılımcıların ilgili metinleri okuyarak derslere iştirak etmeleri beklenmektedir. İlk ders, Savunma metni üzerinden, Sokrates’in filozof kimliğinin neden site ile ters düştüğünün ve bunun politik anlamlarının neler olduğu üzerine bir okuma yapılacaktır. Bu okumada “Filozof ile site arasında neden bir uzlaşma mümkün olmaz?” sorusuna yanıt aranacaktır. İkinci derste ise, Kriton metninin okuması yapılacaktır. Bu metinde, Savunma’da okuyucuya sunulan Sokrates imgesinin farklı bir yüzüyle tanışmamız istenmektedir. Kriton okuması, kendimize “Haksız bir yasaya itaat etmenin filozofça yaşama uygun olup olmadığı” sorusunu sormamız ve Sokrates’i gerçek anlamıyla tanımaya bir adım daha yaklaştığımız bir metin olması nedeniyle kritik önemdedir.  Üçüncü derste ise Devlet kitabının okuması ve analizi yapılacaktır. Platon’un politika felsefesinin en önemli metni olan Devlet, bugün üzerinde konuşmaya devam ettiğimiz “En iyi rejim nedir? ” sorusuna yanıt aramıştır. Platon, bu yanıt üzerine düşünürken, politika felsefesinin genel çerçevesini çizmiş olabileceğini herhalde düşünmemişti. Devlet, Platon’un üslup ve tarzının en nitelikli ve en doyurucu düzeyde sergilendiği bir metindir. Bu nedenle Devlet üzerine konuşmak, öncelikle bu tarza aşina olabilmeyi gerektirir. Devlet, diyaloglardan örülü bir metindir ve muhataplar arasındaki konuşmalar hızlı, akıcı ve kolay anlaşılırdır. Fakat metnin ana fikrine inmek için aşılması gereken derinlikler göz önünde bulundurulduğunda, bu kolaylık bir anda büyük bir zorluğa dönüşür. Platon’un da isteği budur: siyasal bir meseleyi çözmek için felsefeye ihtiyaç duyarız, fakat felsefi düşünmek sanıldığı kadar kolay mıdır?

Eğitim Programı

Eğitimimiz, 3 gün boyunca ve toplamda 6 saat sürecektir.

Eğitim Programının Kazanımları

Katılımcılar, programın ardından, Platon’un politika felsefesine olan katkısını ve bu katkının nasıl inşa edildiğini kavrayabilecekleri gibi, politika felsefesinin ana meselelerinin Batı siyasal düşüncesi içerisinde nasıl ortaya çıktığını birincil kaynaklardan edinebileceklerdir.

Eğitim Tarihi 

3-4-5 Eylül / 21.00-23.00

Eğitime Kimler Katılabilir?

Bu eğitime katılabilmek için felsefeye ve felsefi düşünmeye meraklı ve ilgili olmak yegane yeterli koşuldur.

Doç. Dr. Efe Baştürk Kimdir?

Efe BAŞTÜRK (Doç. Dr.). Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında, Doktorasını ise Ankara Üniversitesi Siyaset Teorisi alanında tamamladı. Siyaset Felsefesi Doçenti olan Baştürk, halihazırda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyeliği yapmaktadır. Akademik çalışmaları politika felsefesi ve politik düşünce tarihi olan Baştürk’ün ulusal ve uluslararası çalışması bulunmaktadır.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi onaylı dijital katılım belgesi

Eğitim Ücreti

120 TL’dir.

Önemli Not: Eğitimimiz toplamda 3 modülden oluşmaktadır. Tek modül ücretimiz 50 TL olup 3 modülün toplam ücreti 150 TL yerine 120 TL’dir.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak İçin Tıklayın

Eğitim Formunu Doldurmak İçin Tıklayın

Paylaş

Cevap yazın