KAYIP VE YAS SÜRECİNDE AİLE ve ÇOCUK

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 27/11/2021
10:00 - 13:00

Kategori


Eğitimin Amacı

Ruh sağlığı çalışanlarını, kayıp ve yas sürecinde temel kavramlar hakkında bilgilendirmek. Yas süreci evreleri ve yas türlerine ilişkin açıklamalar yapmak. Yas danışmanlığı ve yas terapisinin birbirinden ayrıldığı noktaları açıklamak. Yas sürecinde çocuk ve ergenlerde yasa ilişkin başlıkları ele almak, aileler ve okulla  çalışma yollarını anlatmak. Danışan-danışman ilişkisinde yasa ilişkin süreçlerde vaka formülasyonu hakkında bilgilendirme yapmak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

 1. Oturum:
 • Oturum Kayıp ve yas sürecinde temel kavramlar
 • Gelişim Dönemleri ve kayıp/yas
 • Çocuk ve ergenlerde ölüm kavramı, kayıp ve yas tepkileri
 1. Oturum: Kayıp sonrası yaşam
 •  Ebeveyn-çocuk ilişkisinde kayıp-yas süreci
 • Akademik yaşam ve kayıp-yas süreci
 • Danışan-danışman ilişkisinde yas

Eğitim Tarihi  

27 Kasım 2021

10.00- 13.00

Eğitimimiz 2 oturumdan oluşacaktır ve toplamda 3 saat sürecektir.

Program

 • Kayıp ve yas sürecinde temel kavramlar
 • Çocuk ve ergenlerde ölüm kavramı
 • Gelişim Dönemi özellikleri ve kayıp/yas
 • Çocuk ve ergende kayıp tepkileri
 • Kayıp sonrası yaşam
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisinde kayıp-yas süreci
 • Akademik yaşam ve kayıp-yas süreci
 • Danışan-danışman ilişkisinde yas

 

Eğitim Programının Kazanımları

 • Kayıp ve yas sürecinde temel kavramları tanımlar
 • Çocuk ve ergenlerde ölüm kavramını açıklar
 • Gelişim Dönemi özellikleri ve kayıp/yası ilişkilendirir
 • Çocuk ve ergende kayıp tepkilerini açıklar
 • Kayıp sonrası yaşamı tanımlar
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisinde kayıp-yas sürecine ilişkin açıklama ve müdahale yollarını bilir
 • Akademik yaşam ve kayıp-yas sürecine ilişkin açıklama ve müdahale yollarını bilir
 • Danışan-danışman ilişkisinde yasa ait temel başlıkları bilir

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Ruh sağlığı alanında çalışan ve bu alanın öğrencileri eğitime katılabilmektedir. (bu alanlarda lisans ve lisansüstü eğitime sahip olanlar)

Doç. Dr. S. Armağan Köseoğlu Kimdir?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans eğitimini “Çalışan evli bireylerin aile fonksiyonları ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişki”, Doktora eğitimini ise “Ebeveynin sorun çözme becerisi üzerine deneysel bir çalışma” isimli tezi ile İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında; Psikolojik Testler, Resimleriyle Çocuk, Test Dışı Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Çocuk Suçluluğu ve Aile Eğitimi: Kuram ve Uygulama derslerini vermektedir.

Kayıp-Yas süreci, Projektif bir teknik olarak resim, Aile içi ilişkiler, Sorun çözme becerisi eğitimi, Grup rehberliği etkinliklerine dayalı psiko-eğitim programları konularında, psikolojik danışmanlar, aileler ve öğretmenler ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi Onaylı Dijital Katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti

150 TL’dir.

Eğitime Katılmak için Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

Paylaş

Cevap yazın