KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 23/10/2021 - 21/11/2021
10:00 - 17:00

Kategori


1. MODÜL

Eğitimin Amacı

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT – Acceptance and Commitment Therapy) Giriş eğitiminin adı ACT101’dir. ACT101 üçüncü dalga terapiler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kabul, farkındalık ve değerler süreçlerinde beceriler öğrenerek uygulamalarını geliştirmek isteyen uygulayıcılar için tasarlanmıştır. ACT101’de katılımcılara önce kendilerinde, sonra görüyorlarsa danışanlarında uygulama fırsatı bulacakları teorik ve pratik bilgiler paylaşılır. ACT’in ana hedefi olan psikolojik esnekliğin ne demek olduğu, ve arzulanan hayatı inşa etmede neden gerekli olduğu anlatılır. Aynı zamanda ACT’in altı ana unsurlarından biri olan Şimdi ki An ile Esnek Temas ele alınırken bilinçli farkındalığı (mindfulness) uygulama fırsatı sunulur. Altı ana süreçlerinin üzerinden geçilirken, hepsinin kendi içerisinde uygulanan teknik ve metaforlar anlatılır. Tüm bilgiler dahilinde, psikolojik destek için gelen danışanların tanısına veya semptomlarına bağlı kalmadan şikayetlerini ACT bakış açısıyla formüle etmenin yolları öğretilir.

Eğitim İçeriği

Kabul ve Kararlılık Terapisi, yani Acceptance and Commitment Therapy (ACT), davranış analizi kullanarak kişide psikolojik esnekliği sağlamak için çeşitli kabul ve farkındalık odaklı müdahaleleri bulunduran bir modeldir. Davranışsal bir terapi ekolü olan ACT, temel altı süreci ele alarak psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin hayatlarına anlam ve canlılık katmayı hedefler. Psikolojik ızdırabın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, deneyimsel kaçınmanın, zihinle kaynaşmanın, kavramsallaştırılmış benliğin, şimdi ki zamanla ilişkinin kopması, değerlerin net olmayışı, ve bunun doğrultusunda değerlere hizmet etmeyen ve işlevsel olmayan davranışlarda bulunulmasının psikolojik katılığa yol açacağını belirtir. Bu ızdırabı hafifletip istediğimiz hayatı yaşamaya giden yolda sunulan alternatifler altı temel prensipte ele alınır: kabul, defüzyon (bilişsel ayrışma), şimdi ki an ile esnek temas, bağlamsal benlik, değerler, ve adanmış eylemler.

Program

1. GÜN

2. GÜN

10:00 – 11:30

ACT’e Giriş ve Temelleri, BDT ve ACT, İşlevsel Bağlamsalcılık

Kabul ve Defüzyon, Teknikleri ve Metaforları

11:45 – 13:15

RFT (İlişkisel Çerçeve Teorisi), Dil ve Psikopatoloji

Anla Temas ve Bağlamsal Benlik, Teknikleri ve Metaforları

14:00 – 15:30

Mutluluk Tuzağı, Sağlıklı Normallik Algısı ve Deneyimsel Kaçınma

Değerler ve Adanmış Eylemler, Teknikleri ve Metaforları

15:45 – 17:00 Psikolojik Esneklik Modeli ve Altı Temel Süreç

ACT bakışıyla formülasyon, ACT Matrix’i

Eğitim Tarihi

23-24 Ekim 2021 / 10:00 – 17:00

Eğitim Programının Kazanımları

 • ACT’in altı temel sürecini ve bunların pratik olarak uygulamasını öğrenmek
 • Danışanların amaçlarına yönelik yaşamsal değişikliklere yönlendirmek için kişisel değerlerini keşfetmelerine yardımcı olmak
 • Danışanların zorlayıcı düşüncelerinden meydan okumadan veya mücadele etmeden sıyrılmasına yardımcı olacak basit ama güçlü yöntemler öğrenmek
 • Her zaman meditasyona bağlı olmayan esnek an farkındalığını kullanmak
 • En acı verici olumsuz düşüncelerle bile çalışmak için güçlü ve yeni teknikleri öğrenmek
 • Danışanların anlamlı ve değerli bağlantılarını geliştirmek için atabilecekleri adımları keşfetmelerine yardımcı olmak

2. MODÜL

Eğitimin Amacı

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT – Acceptance and Commitment Therapy) 2. Modül eğitiminin adı “Orta Düzey ACT”. Temel bir ACT bilgisi seviyesi varsayılacaktır.

“Orta Düzey ACT” eğitimine, ACT’e Giriş eğitimini alan kişiler katılabilir. Bu düzeyde Kabul ve Kararlılık Terapisinin terapi süreçlerinin içerisinde nasıl kullanacağı ele alınır. Dünyamızda ve ülkemizde en çok rastladığımız kaygı bozuklukları ve depresyon tedavisinde Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin nasıl kullanılabileceği hem teorik hem de pratik açıdan öğretilecektir.

Her iki psikolojik rahatsızlıkta da kabul, farkındalık ve değerler süreçlerinin ne kadar önemli olduğu vurgulanarak, bu süreçlerde hangi becerilerin uygulanacağı öğretilir. Kaygı bozuklukları ve depresyonda ACT uygulamasını geliştirmek isteyen uygulayıcılar için tasarlanmıştır.

ACT’e giriş modülünde edinilen bilgiler dahilinde, kaygı bozuklukları ve depresyon ile mücadele eden danışanların örnek vakaları tartışılır.

Eğitim İçeriği

Kabul ve Kararlılık Terapisi modelinde daha derinlere inerek, katılımcılar terapist becerilerini geliştirecek ve depresyon ve kaygı bozuklukları için özel yöntemler öğrenecek. Terapide terapisti sıkıştıran blokları ve anlaşmazlık noktalarını görüp, bunların üstesinden nasıl hızlıca gelineceğini öğrenecekler.

Depresyonu (majör depresif bozukluk ve distimi) ve tüm kaygı bozukluklarını (panik bozukluk, spesifik fobiler, sosyal anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, OKB) etkili bir şekilde hedeflemek için çok sayıda pratik araç ve strateji gösterilecek.

Program

1. Gün 2. Gün

10:00 — 11:30

Kabul ve Kararlılık Terapisi, İşlevsel Bağlamsalcılık ve RFT

Depresyon, ve Depresyon Mitleri

11:45 — 13:15

Anksiyete ve ACT’in Psikolojik Katılık Modeli, Örnek Vaka

ACT’in Depresyona Bakış Açısı (mücadeleyi bırakmak)

14:00 — 15:30

ACT Hexagen’inde Anksiyete

Davranışsal Açıdan Depresyon

15:45 — 17:00 Terapi Süreci ve Örnek Vaka Formülasyonu

Terapi Süreci ve Örnek Vaka Formülasyonu

 

Eğitim Tarihi

6-7 Kasım 2021 / 10:00 – 17:00

Eğitim Programının Kazanımları

 • ACT’in altı temel sürecini ve bunların pratik olarak uygulamasını hatırlamak
 • Kaygı ve depresyonun, danışanların amaçlarına engel olmaları ve yönelik yaşamsal değişikliklere yönlendirmek için kişisel değerlerini keşfetmelerine yardımcı olmak
 • Kaygı bozuklarında ve depresyonda vaka formülasyonu ve tedavi planlamasını öğrenmek
 • Her iki psikolojik rahatsızlık dalında deneyimsel kaçınma kısır döngüsünü bozmak
 • Kaygının kökenine ulaşmak ve orada çalışmayı öğrenmek
 • Depresyon ve kaygı bozuklukları tedavisinde yapılan en yaygın hataları görmek
 • Değerler çalışmalarını kullanarak motivasyonel problemleri aşmak

3. MODÜL

Eğitimin Amacı ve İçeriği

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) 3. Modül eğitiminin adı “ACT İleri Beceri Eğitimi”dir. Katılımcıların 1. Ve 2. Modüle katılmış olması gerekmektedir.

ACT’te, kabul ve farkındalık süreçlerinin, değerler ve davranışsal adanmışlık süreçleriyle birlikte birleşimi, hem terapistin hem de danışanın yaşamlarını olumlu yaşam değişikliği hizmetinde dokunmanın benzersiz bir yoluna sahiptir. ACT teknikleri son on yılda yaygın bir şekilde kullanılırken, gerçekten ampirik bir çerçeve içindeki uygulamaları genellikle terapistler için bir meydan okuma olmaya devam etmektedir. Bu ileri düzey eğitimin amacı, katılımcılara kendi iç süreçleri ve terapist-danışan sürecinin yanı sıra geniş ve kapsayıcı sürece odaklanan deneyimsel ve süreç odaklı ACT pratiğinde beceri geliştirme veya ilerletme konusunda yardımcı olacaktır.

Bu eğitim, vaka kavramsallaştırılmasını, vaka konsültasyonunu ve kişinin kendi iç süreci, kişilerarası süreci ve 6 temel ACT sürecine odaklanan bir ACT uygulamasını içerecektir. Bu çalışma, rol-play, gösteriler ve becerilerin yanı sıra didaktik uygulamalarla incelenecektir.

Program

1. Gün

2. Gün

10:00 — 11:30

Teknik olarak ACT

Süreç olarak Defüzyon, ve Mevcut An Farkındalığı

11:45 — 13:15

ACT Süreci ve İşlevi, ACT’in Terapötik İlişki Modeli

Süreç olarak Bağlamsallık, Değerler ve Adanmış Eylemler

14:00 — 15:30

Yaratıcı Umutsuzluk ve ACT Hexagen Dansı

ACT’in Deneyimsel Duruşu ve Öz-Farkındalık

15:45 — 17:00

Süreç olarak Açıklık, Kabul ve İsteklilik/Gönüllülük

Temel Yeterlilik

 

Eğitim Tarihi

20-21 kasım 2021 / 10:00 – 17:00

 Eğitim Programının Kazanımları

 • ACT’te daha fazla süreç ve ampirik çalışmayı tanımlamak ve bu çalışmalara doğru hareket
 • ACT temel süreçlerini danışanlarınızla doğal konuşmalara getirmek
 • Seanslarınızı yürütmek için tekniklere ve metaforlara güvenmek yerine birçok terapötik süreçlere bağlanmak
 • Danışanın deneyimine bağlı ve terapötik ilişkide yer alan deneyimsel çalışmaları seçmek, inşa etmek ve sunmak

Eğitime Kimler Katılabilir?

Psikiyatrist, psikoterapist, psikolog, PDR, sosyal hizmetler uzmanı, psikiyatri hemşireliği unvanına sahip sağlık çalışanları, aile danışmanları, aile hekimleri. Aynı zamanda bu alanla ilgili 3. ve 4. sınıf psikoloji öğrencileri.

Ecem Şenel Kimdir?

Ecem Şenel, uzman klinik psikolog ve ACT psikoterapisti. Lisansını Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, yüksek lisansını ise University of East London’da nöropsikoloji üzerine yazdığı tez ile tamamladı. Tüm akademik hayatı kanıta ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımı vurguladı. Londra’dayken ACT ile alakalı bir çok eğitimi yüksek lisans sırasında tamamladı. Dr. İbrahim Bilgen’in özel muayenehanesinde üç yıla yakın çalıştıktan sonra, kendi ofisini açarak danışanlarını özel pratiğinde görmeye başladı. Mesleki pratiğinde, bilimsel olarak kanıtlanmış terapötik yaklaşımlardan davranışçı bir terapi olan ACT ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) kullanıyor. Kaygı bozuklukları (panik bozukluk, sosyal anksiyete, yaygın anksiyete, obsesifkompülsif bozukluk, travma sonrası stress bozukluğu, özgül fobi), depresyon, yeme bozuklukları ve bağımlılık ile mücadele eden kişilerle çalışıyor. Ergen ve yetişkin psikoterapistidir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitimimiz toplamda 3 modülden oluşacaktır. 3 modülü tamamlayan ve 3. modül sonunda yapılacak yeterlilik sınavından geçen ve supervizyonu başarıyla tamamlayan katılımcılar uygulayıcı sertifikası alacaktır.

Ayrıca her modül sonunda da katılımcı sertifikası verilecektir.

Eğitim Ücreti

3 Modül Toplam Ücreti 1800 TL’dir.

Eğitime Katılmak İçin Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

Paylaş

Cevap yazın