HAFIZANIN LABİRENTLERİ: ZAMAN, MEKAN, ANLATI VE MANİPÜLASYON

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 15/01/2021
22:00 - 23:30

Konum

Kategori


Etkinlik İçeriği:

     Şimdi düşünceye dalalım, gözlerimizi kapayalım, zamanın seyrinde gidebildiğimiz kadar geriye gidelim; düşüncemizin, hatıralarını sakladığımız sahnelere veya kişilere odaklanabileceği kadar geriye. Bu esnada uzamın dışına hiç çıkmıyoruz. Zaten tüm bu hatıralarla belirsiz bir uzamda da karşılaşamıyoruz; bunu, bugün içerisinde bulunduğumuz fiziksel çevrenin her zaman bir parçasını teşkil ettikleri için, tanıdığımız ya da mekansallaşabileceğimizi iyi bildiğimiz bölgelerde yapabiliyoruz.

– MARCUSE HALBWACHS

20. yüzyıl ilk yarısına kadarki entelektüel tavır üzerinde düşündüğümüzde, bir ölçüde Bergson ve Halbvvachs gibi kurucu istisnalar dışında hafızanın gündelik yaşam pratiklerinden siyasal sistemlere kadar geniş bir alanı şekillendirmedeki merkezi rolü üstünde çalışan entelektüeller ile karşılaşılmaz. Yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte hafıza, ikinci dünya savaşının yarattığı çok yönlü yıkımların geriye doğru düşünmeyi beraberinde getirmesinden kaynaklı felsefe ve tarih alanında azda olsa düşünümsel bir konumlandırmaya sahip olmuştur.

Yalnız 21. Yüzyılla değişen tarihsel ve toplumsal koşullarla birlikte sosyoloji, antropoloji, psikoloji, edebiyat ve sanat alanların hafıza temelli çalışmalar ve sunumların sayısı artmış çok yönlü inşa ve tesis displinlerüstü düşünülmeye başlanmıştır. Zira bireysel veyahut kolektif olsun, hafıza belli zamansal koşullar ile, belli mekânsal bağlamlarda ve sembolik düzeyde sürekli olarak inşa ve yeniden inşa edilen bir mefhumdur. Bu durum hafızayı hem fail halinde düşünülmesi gereken bir mekanizma hem çok yönlü tartışılması gereken kurucu bir güç hem de çarpıtılıp yönlendirilebilecek bir araç  haline getirir. Bu bağlamda söyleşimiz birbiri ile işkili dört temel sorunun cevabını arama arayışının ürünüdür:

  • Hafızanın bireysel ya da kolektif inşa ve yeniden inşası süreçlerinde zaman ne ölçüde kurucu ve dönüştürücü rol oynar?
  • Mekân hafızanın inşa ve yeniden inşa süreçlerinde ne türden bir etkide bulunur?
  • Bir Sembolik düzen aracı olarak anlatı hafızanın inşasında ve büyük ölçüde kurulmasında ne türden bir etkide bulunur?
  • Bir düşünce unutulduğu zaman nereye gider? unutulduğunu düşündüğümüz şey nasıl tekrar gelir ve nasıl hatırlarız?

Mehmet Edip Yıldız kimdir?

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe lisans eğitimini tamamlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi’nde Lisansüstü eğitimi almıştır. İstanbul Kavram MYO ve Avrasya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yıldız, akademik çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmektedir.

Etkinliğe katılmak için lütfen tıklayınız ve formu doldurunuz.

Paylaş

Cevap yazın