Freud’dan Lacan’a Psikanalizin Parçalanmış Öznesi

Freud'dan Lacan'a Psikanalizin Parçalanmış Öznesi
Freud'dan Lacan'a Psikanalizin Parçalanmış Öznesi
Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 04/12/2020
18:00 - 19:30

Konum

Kategori Kategori Yok


Etkinlik İçeriği

Kendinden önceki zihin-beden tahayyülü arasında radikal bir kopuşu temsil eden Freud’un psikanalitik kuramının öznesi, bilinçdışının keşfiyle birlikte yeni bir benlik kuramının kapılarını açmıştır. Freud’un parlak zihni ve yönteminin özgünlüğü, çağdaşı olan entelijansiya tarafından uzun bir süre dışlansa da bu yeni ve radikal insan/benlik tanımı kısa bir sürede yoğun bir akademik tartışma alanı oluşturmuştur. Jung, Adler, Fromm gibi entelektüeller, klinik ve kavramsal katkılarla Freud’un temellerini attığı bu tartışmalı psikanalitik kuramı oldukça geniş bir yapısalcı temele oturtmaya çalışmışlardır.

 

Kapsamlı bir biçimde düşünldüğünde Freud’un entelektüel mirasına en belirgin katkıyı Lacan’ın yaptığı söylenebilir. Fransız psikanalist Jacques Lacan; klinik, entelektüel, sanatsal ve kültürel olmak üzere dört temel alanda 21. yüzyıl zihin beden tahayyülüne yoğun bir etkide bulunmuştur. Freud’un benlik algılayışını çok yönlü parçalanmış bir özneye dönüştürmesi; klinik ezberleri dekonstrüksiyona uğratıp yeniden inşa etmesi; felsefe, sosyoloji, tarih ve antropoloji gibi sosyal bilimleri özne ve bilinçdışının kurulumunda epistemolojik bir estürüman olarak kullanması; yazın ve gösterim sanatları üzerine çok yönlü çıkarımları ve gündelik yaşam pratiklerinden siyasal alana kadar geniş yelpazede ele aldığı kültürel teorileriyle oldukça yoğun bir alanı kapsamaktadır. Bu bağlamda “FREUD’DAN LACAN’A PSİKANALİZİN PARÇALANMIŞ ÖZNESİ ÜZERİNE TEMEL BİR GİRİŞ” söyleşimizin temel amacı bu parçalanmış öznenin kurulumunun, Freud’dan Lacan’a tarihsel toplumsal ve kuramsal dönüşümünün izlerini sürmektir.

 

Mehmet Edip Yıldız kimdir?

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe lisans eğitimini tamamlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi’nde Lisansüstü eğitimi almıştır. İstanbul Kavram MYO ve Avrasya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yıldız, akademik çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmektedir.

Paylaş
1 Yorum
  1. Cool!

Cevap yazın