HİPERSEKSÜALİTE (CİNSEL BAĞIMLILIK) EĞİTİMİ

Map Unavailable

Tarih/Zaman
Etkinlik Tarihi - 20/11/2021
18:00 - 20:00

Kategori


Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı; “Hiperseksüalite (Cinsel Bağımlılık) Nedir” sorusuna yanıt bulmaktır.

Eğitim İçeriği

  • Cinsel bağımlılıkla eşanlamlı kullanılan terimler
  • Tarihçe
  • Tanımlama
  • Nedenleri ve görülme sıklığı
  • Tipleri
  • Online cinsellik ve cinsel bağımlılık
  • Çözüm

Eğitim Tarihi

20 Kasım 2021 / 18:00 – 20:00

Eğitim Programının Kazanımları

Bağımlılık temelinde sorunlu cinsel davranışları tanıma ve çözme becerisi kazanmaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Ruh sağlığı alanıyla ile ilgili lisans mezunları (hekim, psikolog, PDR, sosyal çalışmacı, hemşire) ve öğrencileri eğitime katılabilir.

Prof. Dr. Sultan Doğan Kimdir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. “Diabetes Mellituslu Hastalarda Depresyon ve Cinsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi” başlıklı uzmanlık teziyle “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” olmuştur. Akademik çalışmalarda bulunmak üzere gittiği ABD’de Florida Postgraduate Sex Therapy Training Institute’de terapi eğitimine kabul edilerek Cinsel Terapi Eğitimi (Postgraduate Sex Therapy Training Program) aldı ve eğitim dönemi sonunda “Clinical Sexologist and Sex Therapist” olmaya hak kazanmıştır. (2002-2003). Florida International University’de düzenlenen Cinsellik Eğitimciliği Sertifika Programı’na (Sexuality Educators Certificate Program) da kabul edilerek (2003) bu eğitimi de bitirmiştir. Bu eğitimlerin bitirilmesi sonucu Society for Sex Therapy and Research üyesi olarak üyeliğin en üst aşaması olan “full clinical membership” tam üyeliğine kabul edilmiş ve halen bu derneğin uluslararası terapist listesinde yer almaktadır.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Akademi Onaylı Dijital Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti

100 TL’dir.

Eğitime Katılmak için Tıklayın ve Formu Doldurun.

Eğitimin Whatsapp Grubuna Katılmak için Tıklayın.

Paylaş

Cevap yazın